Potlač reklamných predmetov

USB Kľúče k 25 výročiu KOZ
USB Kľúče k 25 výročiu KOZ

Reklamné predmety

sú veľmi silným marketingovým nástrojom.

Stretávame sa s nimi denné. 

Používame ich najme na
prilákanie nových zákazníkov, s propagovanie novej webstránky, loga, výrobku, služby..........

Reklamné predmety môžeme rozdeliť na propagačné a na prezenty.
Propagačné: sú to lacné predmety ktoré sa využívajú masívnejšie. Cena je nízka, množstvo je vyššie.
Perá, zapaľovače, kľúčenky, hrnčeky, kancelárske potreby........
Prezenty: Patria medzi drahšie ktoré dávame ako dar za dosiahnutý obrat a podobne. Cena je vyššia, množstvo je nižšie.

Sady na Víno, luxusné perá.......

Katalóg reklamných predmetov